Plan zajęć dla Szkoły Policealnej i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

rok szkolny 2018/2019

 

  W odpowiednich zakładkach zostały zamieszczone terminy egzaminów semestralnych

dla technika informatyka  !!!!!!!!!
 

Proszę zawsze przed zajęciami sprawdzić

czy nie ma zmian w planie zajęć!

 

Dyżury na przerwach pełnią nauczyciele,

którzy w danym dniu prowadzą zajęcia ze słuchaczami